Ngành Quản trị kinh doanh Xăng dầu và Gas học những kiến thức gì?

logo-bg

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

DU LỊCH VÀ CÔNG THƯƠNG

 College of Tourism, Industry and Trade - CTIT

Trang chủ

Ngành Quản trị kinh doanh Xăng dầu và Gas học những kiến thức gì?

QUẢN TRỊ KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ GAS

 

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, đào tạo nghề của Đảng và Nhà nước trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

+ Nắm vững các kiến thức chuyên môn nghề nghiệp về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, những nhân tố chi phối đến các hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản về hoạch định, tổ chức điều hành, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp, cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu và gas;

+ Hiểu rõ cấu trúc, thành phần hóa học cùng các tính chất lý, hóa, nhiệt cơ bản của xăng dầu và gas;

+ Nắm vững quy trình bảo quản từng loại xăng dầu và gas trong quá trình tồn chứa, vận chuyển, giao nhận tại các kho, cửa hàng, đại lý kinh doanh;

+ Nắm vững quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống công nghệ tại các kho, cửa hàng xăng dầu, gas như: Máy bơm, cột bơm, van, ống, bể, xitec, bình gas, chai gas;

+ Nắm vững các kiến thức về vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tham gia nghiên cứu thị trường doanh nghiệp, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án kinh doanh; đề xuất các biện pháp khai thác sử dụng có hiệu quả phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh xăng dầu và gas;

+ Tổ chức thu thập, xử lý tốt các nguồn thông tin kinh tế phục vụ quản lý kinh doanh xăng dầu và gas; lập được kế hoạch nhân sự trung hạn, tham mưu bố trí nhân sự tại các bộ phận sản xuất kinh doanh và tổ chức lao động tác nghiệp phù hợp với thực tế;

+ Thực hiện được các nghiệp vụ theo quy trình bán hàng văn minh tại các cửa hàng xăng dầu và gas; các nghiệp vụ theo quy trình giao nhận xăng dầu tại kho và trên các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường ống; đo tính xác định được khối lượng giao nhận và mức độ hao hụt xăng dầu, gas trong quá trình tồn chứa, giao nhận, vận chuyển;

+ Đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh xăng dầu và gas, đảm bảo an toàn tài sản, hàng, tiền cho doanh nghiệp, cửa hàng, đại lý kinh doanh;

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả các loại vốn hàng, tiền được giao; tham mưu hoạch định kế hoạch tài chính trung hạn, ngắn hạn cho đơn vị, bộ phận cùng các phương án phân phối kết quả, lợi nhuận kinh doanh hợp lý;

+ Có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc; tác phong công nghiệp cao; có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

+ Có kỹ năng quản trị các nghiệp vụ kinh doanh tại nơi làm việc. Có khả năng tham gia đào tạo, truyền nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên mới.

3- Cơ hội việc làm:

Tốt nghiệp Cao đẳng nghề "Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas" người lao động có có đủ điều kiện để làm việc trong các doanh nghiệp, kho, cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu và gas tại các vị trí công tác:

- Quản lý kho, cửa hàng, đại lý xăng dầu, gas như trưởng, phó kho, cửa hàng, đại lý; trưởng, phó ca, tổ;

- Nhân viên làm việc tại phòng kinh doanh, phòng hàng hóa, phòng hóa nghiệm, phòng kho vận;

- Nhân viên làm việc tại các tổ, đội trong kho xăng dầu và gas;

- Nhân viên bán lẻ xăng dầu, nhân viên kinh doanh gas.

4- Các môn học chính

- Kinh tế vi mô

- Kinh tế vĩ mô

- Quản trị học

- Pháp luật kinh tế

- Marketing căn bản

- Tâm lý khách hàng

- Nguyên lý thống kê

- Lý thuyết, tài chính

- Nguyên lý kế toán

- Nghiệp vụ hành chính văn phòng

- Thực tập nhận thức ngành nghề

- Thương phẩm xăng dầu và gas

- Giao nhận, đo tính xăng dầu và gas

- Bảo quản xăng dầu và gas

- Kỹ thuật chiết nạp gas

- Nghiệp vụ bán hàng xăng dầu và gas

- An toàn lao động và bảo vệ môi trường

- Phòng cháy, chữa cháy xăng dầu và gas

- Tin học ứng dụng trong kinh doanh xăng dầu và gas

- Quản trị Marketing

- Kế toán doanh nghiệp

- Quản trị nhân lực

- Quản trị chất lượng xăng dầu và gas

- Vận hành, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống công nghệ kho, cửa hàng xăng dầu

- Lắp đặt hệ thống cấp LPG dân dụng và công nghiệp

- Thực tập nghề nghiệp

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, đào tạo nghề của Đảng và Nhà nước trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

+ Nắm được các kiến thức chuyên môn cơ bản về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, những nhân tố chi phối đến các hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Nắm được một số kiến thức cơ bản về hoạch định, tổ chức điều hành, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp, cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu và gas;

+ Hiểu được cấu trúc, thành phần hóa học cùng các tính chất lý, hóa, nhiệt cơ bản của xăng dầu và ga;

+ Trình bày được các quy trình bảo quản từng loại xăng dầu và gas trong quá trình tồn chứa, vận chuyển, giao nhận tại các kho, cửa hàng, đại lý kinh doanh;

+ Hiểu được quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống công nghệ tại các kho, cửa hàng xăng dầu, gas như: Máy bơm, cột bơm, van, ống, bể, xitec, bình gas, chai gas;

+ Nắm chắc các kiến thức về vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tham gia nghiên cứu thị trường doanh nghiệp, biết cách lập được kế hoạch lao động, phân công lao động tại các bộ phận kinh doanh và tổ chức lao động tác nghiệp phù hợp với thực tế;

+ Thực hiện được các nghiệp vụ theo quy trình bán hàng văn minh; các nghiệp vụ theo quy trình giao nhận xăng dầu; biết cách đo tính xác định được khối lượng giao nhận và mức độ hao hụt xăng dầu, gas trong quá trình tồn chứa, giao nhận, vận chuyển;

+ Thực hiện được các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh xăng dầu và gas, đảm bảo an toàn tài sản, hàng, tiền cho doanh nghiệp, cửa hàng, đại lý kinh doanh;

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả các loại vốn hàng, tiền được giao;

+ Có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc; tác phong công nghiệp cao; có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

+ Có kỹ năng quản trị các nghiệp vụ kinh doanh tại nơi làm việc. Có khả năng tham gia truyền nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên mới.

3- Cơ hội việc làm:

Tốt nghiệp Trung cấp nghề "Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas" người lao động có có đủ điều kiện để làm việc trong các doanh nghiệp, kho, cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu và gas tại các vị trí công tác:

- Quản lý kho, cửa hàng, đại lý xăng dầu, gas như phó kho, cửa hàng quy mô nhỏ, trưởng, phó đại lý kinh doanh, ca, tổ;

- Nhân viên làm việc tại phòng kinh doanh, phòng hàng hóa, phòng hóa nghiệm, phòng kho vận;

- Nhân viên làm việc tại các tổ, đội trong kho xăng dầu và gas;

- Nhân viên bán lẻ xăng dầu, nhân viên kinh doanh gas;

- Đủ điều kiện tiếp tục học liên thông lên trình độ Cao đẳng nghề chuyên ngành Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas.

4- Các môn học chính

- Kinh tế vi mô

- Quản trị học

- Marketing căn bản

- Tâm lý khách hàng

- Nguyên lý kế toán

- Nghiệp vụ hành chính văn phòng

- Thương phẩm xăng dầu và gas

- Giao nhận, đo tính xăng dầu và gas

- Bảo quản xăng dầu và gas

- Kỹ thuật chiết nạp gas

- Nghiệp vụ bán hàng xăng dầu và gas

- An toàn lao động và bảo vệ môi trường

- Phòng cháy, chữa cháy xăng dầu và gas

- Quản trị Marketing

- Kế toán doanh nghiệp

- Quản trị nhân lực

- Quản trị chất lượng xăng dầu và gas

- Vận hành, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống công nghệ kho và cửa hàng xăng dầu

- Lắp đặt hệ thống cấp LPG dân dụng và công nghiệp

 

 

Liên hệ

Địa chỉ: TT LAI CÁCH - CẨM GIÀNG - HẢI DƯƠNG.

Điện thoại: 02203.786.625;  093.677.1982

Website: www.ctit.edu.vn - Email: ctit.2021@gmail.com

THÔNG TIN NỘP HỌC PHÍ:

Tên TK: TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ CÔNG THƯƠNG

Số TK: 4601.000.2192.456, ngân hàng BIDV Hải Dương

Nội dung: Họ tên + Số ĐT + nộp tiền nhập học

Thống kê truy cập

Bản đồ

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương