Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương

logo-bg

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

DU LỊCH VÀ CÔNG THƯƠNG

 College of Tourism, Industry and Trade - CTIT

Trang chủ»Tin tức»Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương

QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0001

QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0002

QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0003

QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0004

QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0005

QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0006

QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0007

QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0008

QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0009

10 QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0010

11 QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0011

12 QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0012

13 QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0013

14 QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0014

15 QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0015

16 QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0016

17 QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0017

18 QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0018

19 QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0019

20 QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0020

21 QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0021

22 QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0022

23 QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG CUA TRUONG CD DLCT page-0023

 

 

 

 

Liên hệ

Địa chỉ: TT LAI CÁCH - CẨM GIÀNG - HẢI DƯƠNG.

Điện thoại: 02203.786.625;  093.677.1982

Website: www.ctit.edu.vn - Email: ctit.2021@gmail.com

THÔNG TIN NỘP HỌC PHÍ:

Tên TK: TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ CÔNG THƯƠNG

Số TK: 4601.000.2192.456, ngân hàng BIDV Hải Dương

Nội dung: Họ tên + Số ĐT + nộp tiền nhập học

Thống kê truy cập

Bản đồ

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương